نرم افزار پخش مویرگی

یکی از دغدغـه های مـدیـران شرکتهای پخـش، ایجاد فضـای مدیـریـت داده ای یکپارچه در زمینه خریـد، فروش، انبار و حسابداری مشتریان می باشد.
مـدیـران موفق بـا برنامـه ریـزی و هـدف گذاری های از پیش تعیین شده در زمینه فروش و نیزامکان دسترسی به گزارشات متنوع مـی تـواننـد بـا ارائــه راهکارهـای کارآمد بالاترین بازده را داشته باشند.
همان طور که می دانید یکی از مشکلات اساسی شرکت های فعال در پخش محصولات، تصور اشتباه در رابطه با روند پخش می باشد. این موضوع باعث می شود تا شرکت ها در مسیری اشتباه قدم بگذارند و هر چه تلاش شرکت بیشتر شود چیزی جز افزایش هزینه ها را برای آن در پی نخواهد داشت. بنابراین نیاز به استفاده از یک سیستم یکپارچه برای ایجاد مدیریت صحیح این فرآیند می باشد.
در ایـن راستا نـرم افـزار پخش مویـرگی پیشگامان با در نظرگرفتن تمامی نیازهای فــوق تـوانستـه اسـت بـهـره وری را بــه بالاترین سطح ارتقاءدهد.

نرم افزار پخش مویرگی

استفاده از نرم افزار پخش مویرگی می تواند فرآیند های سفارش و توزیع محصول را مدیریت کرده و همزمان اطلاعات طبقه بندی مورد نیاز واحد مالی و حسابداری را تنظیم نماید. به عبارت دیگر، این نرم افزار این امکان را به وجود می آورد تا وضعیت نوع سفارشات، موجودی انبار، پرداخت ها، مطالبات و بدهی را دسته بندی کرده و مطابق با آن ها بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید.

برخی از امکانات نرم افزار پخش مویرگی

امکانات نرم افزار پخش مویرگی
 • تمامی امکانات حسابداری، خزانه داری و بازرگانی
 • بهره گیری از سفارش گیری آنلاین و آفلاین
 • امکان ایجاد گروه بندی پلکانی کالا بصورت نامحدود
 • امکان ایجاد مسیربندی تفصیلی به تعداد گروه دلخواه
 • امکان اختصاص قیمت های فروش نامحدود به یک کـالا
 • پیاده سازی سیاستهای فروش از قبیل کنترل اشانتیون، پورسانت، طرح تخفیف و …
 • تعیین درصد پورسانت به ازای هـر قیمت و هر ویزیتور برای هر کالا
 • ثبت اشانتیون اتوماتیک در فاکتور فروش به ازای فروش هر کالا و یا گروهی از کالاها
 • استفاده از ویـزیتور و مـامورپخش، راننده با تعیین سقف اعتبـار برای هر یک از آنان
 • امکان کنترل حجم، وزن و مبلغ ریالی کـالاهای خروجی برای استفاده بهینه از خودروهای پخش
 • راس گیری تسویه فاکتور ها با توجه به مبلغ و تاریخ فاکتور ها
 • محاسبه دقیق بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • صدور لیست خروجی پخش و تهیه گزارشات مربوطه
 • امـکان تسویه اسنادی چنـد فاکتور با یـک فقره چک بصورت مصور و مستند
 • محاسبه اتوماتیک تاریخ تسویه در فاکتور فروش بر اساس میانگین هر کالا
 • قابلیت محاسبه پورسانت ویزیتور و مامور پخش بر اساس الگوهای مدنظر
 • ثبت اتوماتیک سفارش و فاکتور فروش از سامانه سفارش گیری آنلاین
 • چاپ فاکتور توسط دستگاه تبلت از پرینترهای همراه
 • کنترل اعتبار مشتریان در زمان تبت سفارشات و فروش
 • مدیریت ویزیتور توسط سرپرست
 • رویت حرکت ویزیتور در سرور مرکزی توسط نقشه آنلاین
 • تطبیق کامل نرم افزار با سیستم سفارش گیری و مکان یابی آنلاین
 • ایجاد برنامه ریزی ویزیت در بازه های زمانی موردنظر به ازای هر ویزیتور
 • امکان مدیریت هدف گذاری برای فروش
 • محاسبه جمع کل اسناد بازرگانی (خرید و فروش و … ) بر اساس پارامترهای اسناد بازرگانی(انواع تخفیف ها،هزینه حمل،مالیات،انواع اضافات و کسورات ) به دلخواه مشتری توسط تعریف فرمول محاسبه
 • امکان طراحی و تهیه همزمان 5 نوع چاپ متفاوت در محیط های بازرگانی و انبار

برخی از گزارشات نرم افزار پخش مویرگی

 • گزارش های متنوع فروش بصورت نموداری – تحلیلی
 • کنترل موجودی کالا توسط گزارشات موجودی و کاردکس کالا
 • گزارشات بررسی تغییرات بهای تمام شده کالا
 • تهیه گزارشات دلخواه توسط گزارش سازهای برنامه
 • ارائـه گـزارشات مانده تجمیعی مربـوط به فـاکتورهای مـعوق مشتریان
 • مشاهده سود و زیان فروش بر اساس کالا، تاریخ، ویزیتور و …
 • مشاهده گزارشات متنوع سفارشات
 • تهیه گزارشات مرتبط با فروش و پورسانت ویزیتور
 • گزارشات مدیریت ویزیتور توسط سرپرست
 • امکان تهیه چندین نوع چاپ برای هر گزارش
 • تهیه گزارشات بصورت خروجی Excel
گزارشات نرم افزار پخش مویرگی

با افتخار آماده پاسخگویی سوالات شما در رابطه با نرم افزار پخش مویرگی هستیم.